Klokken er 09.40 den 22. november 2011. På Gardermoen gjør flyet fra British Airways seg klar til å ta av til London Heathrow.

Trygt plassert på sete 3C på businessklasse sitter riksrevisor Jørgen Kosmo. Han skal til Afrika for å lære bort hvordan de kan bli flinkere til å granske offentlig pengebruk.

Selv er han ikke like opptatt av å reise nøkternt. Det er nemlig ikke eneste gangen riksgranskeren sjekker inn på businessklasse på denne reisen. Det gjentar seg fra London til Johannesburg, fra Johannesburg til Lilongwe, Lilongwe til Lusaka og så hjem igjen; business, business, business.

Skal granske pengebruken

Riksrevisjonens oppgave er å undersøke om statsforvaltningen etterlever de kravene og målene som Stortinget setter. En vesentlig del av arbeidet handler om å kontrollere statlig pengebruk. I det statlige reiseregulativet fastsettes også reglene for reisevirksomhet. Her kan man blant annet lese at «reiser foretas på den for staten hurtigste og rimeligste måte».

Kvitteringer Fly 1.jpg
business1.jpg
business2.jpg

- Etterlever dere selv reglene, Kosmo?

- Det mener jeg vi gjør. Det er ikke billig å reise verden rundt. Men når man driver med kapasitetsbygging i en rekke land og kontrollerer Norad og UD sitt bistandsarbeid, så medfører det en del reising til fjerne strøk for de ansatte i Riksrevisjonen.

Årlig foretar Riksrevisjonen et stort antall reiser til land utenfor Europa. Kosmo er langt fra den eneste ansatte som reiser på businessklasse ut i den store verden. BT har bedt om innsyn i regningene for 24 av reisene. På 21 av dem er det flydd business. Forskjellen mellom å reise økonomi og business er ofte flere titalls tusen kroner pr. reise.

Kosmo forklarer at de har som hovedregel at man skal fly på økonomiklasse i Norge og Europa. I særskilte tilfeller kan det bestilles businessklasse. På kontinentale flyvninger stiller det seg imidlertid annerledes. Her godtas dyrere seterader.

- Men da skal man forsøke å få de billigste businessbillettene. Dersom man skal på kurs eller konferanse, og det ikke forutsettes arbeid med en gang du kommer frem, så ser vi helst at det velges økonomiklasse.

Tilgang på spa

- Hvorfor er det nødvendig for deg og andre å reise på business?

- Fordi vi som oftest reiser senest mulig og skal rett på arbeid. Da er man avhengig av å kunne jobbe og sove litt for å gjøre en best mulig jobb når man kommer frem.

Grafikken på siden viser noen av reisene vi har fått innsyn i. En av turene gikk til Mexico og kostet 42.000 kroner. Den billigste av de hurtigste reisene BT finner på nettet koster 10.000 kroner. Til det svarer Riksrevisoren følgende:

- Nå har ikke jeg oversikten over alle reisene vi har gjennomført. Men det må være en årsak til at den reisen slapp gjennom. Vi har en økonomiseksjon som kontrollerer at vilkår og bestemmelser følges, og vi er nøye med dette. De eneste klagene jeg får på dette er at vi er for nøye.

Da en av de ansatte i Riks— revisjonen skulle dra til Lusaka med British Airways, booket han seg inn på «Club World»-klassen. På hjemmesiden får vi beskrevet at denne klassen blant annet innebærer: «En egen suite for arbeid og avskapning, et sete som kan gjøres om til en flat seng og deilig mat og drikke med fleksible spisemuligheter», for ikke å glemme tilgangen til «private salonger og luksuriøse spabehandlinger». Også Kosmo sin reise til Lusaka i vinteren 2011 er med «Club World»-billetter.

- Er det nødvendig med tilgang på spabehandling?

- Vi forhandler om disse billettene gjennom et eget selskap. Det finnes en statlig pris man skal forholde seg til, og så lenge den prisgrensen holdes og det er tilgjengelig plass, så kan man benytte seg av en slik klasse.

Har skjerpet reglene

Kosmo forteller at de har hatt en ganske alvorlig diskusjon innad i systemet rundt bruken av businessbilletter. Det skjedde da riksrevisoren strammet inn på bruken av businessklasse på reiser i Europa. Den nye regelen var at disse reisene skulle utføres på økonomiklasse.

- Det medførte en viss grad av diskusjon, spesielt med tanke på de reisene hvor det er lang ventetid og det ikke var anledning til å benytte seg av loungen (salongen red.anm.). Men de protestene ble ikke tatt hensyn til.

Klarer ikke å engasjere seg

Riksrevisjonen er underlagt Stortinget. Anders Anundsen (Frp), leder for kontroll— og konstitusjonskomité, reagerer ikke på praksisen.

Kvitteringer Fly 23142_sladd.jpg

- Jeg får ikke veldig høyt blodtrykk av dette, nei.

Han forteller at det også flys mye business blant de folkevalgte.

- Vi har en grense på fem timers reiser. Alt over det så flys det på business.

- BT undersøkelser viser at Riksrevisjonen kunne spart 32.000 kroner på en reise til Mexico City. Synes ikke du det er mye penger?

- Jo, det synes jeg.

- Hvorfor tar du da så lett på det?

- Når besparelsene er så store bør en selvsagt tenke seg om.