Hovedforsvarerne for de tiltalte i NOKAS-saken var til stede da en ansatt i tingretten fredag morgen ga følgende beskjed: «Dommeren vil at alle fotografer og journalister skal gå ut». Fra påtalemyndigheten møtte statsadvokat Linda Myrdal.

Tingrettsdommer Elizabeth Baumann har fått oppgaven med å ta standpunkt til om påtalemyndigheten har rett til å nekte forsvarerne innsyn i noen opplysninger i de cirka 1.000 timer med telefonsamtaler som ble avlyttet under etterforskningen av NOKAS-saken.

– Mye uavklart juss Før rettsmøtet fikk NTB opplyst at forsvarernes krav om fullt innsyn trolig skulle prosederes først og fremst av advokatene Marius Dietrichson, Trygve Staff og Astri Aas-Hansen. Etter rettsmøtet var også dette hemmelig.

Uansett resultat i Stavanger tingrett kan det hende at innsynssaken går videre til høyere rettsinstanser.

For her er det så mye juss som er uavklart, sier Astri Aas-Hansen til NTB.

Blant de uavklarte spørsmål er også muligheten for å påkjære tingrettens avgjørelse, får NTB opplyst.