Mullaens advokat, Brynjar Meling, motsatte seg lukkede dører, men hans innvendinger ble ikke tatt til følge av tingrettsdommer Ruth Anker Høyer.

Med en plakat hvor det var skrevet en oppfordring til Økokrim om at de skulle frafalle saken, ankom mulla Krekar og hans bror Oslo tinghus mandag morgen.

Brødrene og advokaten ble møtt av et stort pressekorps som ønsket å overvære forhandlingene der det skal bestemmes om Økokrim kan få hente opplysninger de tror ligger lagret i minnet på telefaksmaskinen til mulla Krekar.

Politiet håper de kan finne to telefonnumre som kan bekrefte kontakt mellom lederen av Ansar al-Islam og personer med tilknytning til al-Qaida. Økokrim har opprettholdt siktelsen om at mulla Krekar skal ha deltatt i terrorhandlinger i utlandet og etterforsker med det for øye å utarbeide en tiltale for det. (NTB)

LUKKEDE DØRER: Mulla Krekar.
Knut Fjeldstad/Scanpix