Dette kommer frem av forslaget til budsjett for forsvarsdepartementet. Regjeringen varsler at de i løpet av neste år vil be Stortinget om penger til de fire treningsflyene Men når det blir aktuelt kommer an på fremdriften av prosjektet Joint Strike Fighter.

Den kritiske situasjonen har oppstått fordi hele prosjektet er blitt så dyrt at den amerikanske administrasjonen nå satser enda mer på risikohåndtering, kostnadskontroll og enda tettere oppfølging av hovedleverandøren Lockheed Martin, som det heter budsjettforslaget statsråd Grete Faremo la frem i formiddag.

Norske myndigheter frykter at de flyene Norge etter planen skal kjøpe, blir enda dyrere pr. enhet enn tidligere beregnet. Norge skyver ut planene for å inn fase F-35 fra 2016 til 2018.

I mellomtiden vil altså regjeringen satse på fire treningsfly, for å kunne starte utdanning og treningen av personell.

De flyene som man tar sikte på å kjøpe inn til denne treningsfasen vil ha noe manglende kapasitet, enn de som skal leveres i hovedinnkjøpet, som altså planlegges fra 2018 og utlover.