I nær fremtid skal 100 administrative stillinger fjernes. Etter sommeren begynner slakten på de operative stillingene.

— I region Sør-Vest er det snakk om 21 årsverk. Av dem er 13 omplasseringer av egne ansatte, altså at vi ikke lenger har eksterne på kontrakter. Resten er frivillige, ved ulike typer sluttpakker, pensjonsordninger osv. Det meste av dette gjelder Flesland, sier kommunikasjonsdirektør Merete Agerbak-Jensen i Luftfartsverket.

I region Sør-Vest, som inkluderer Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene, har Luftfartsverket i dag 598 ansatte.

— Utviklingen innen luftfart gjør at vi må tilpasse oss. Det er ingen enkel prosess, men vi er avhengig av å gjøre det for å få budsjettene til å gå i hop, sier regiondirektør Are Lien i Luftfartsverket.

— Utgangspunktet er at vi ikke skal ramme passasjerer eller selskaper, sier Lien. Som likevel ikke kan utelukke at dårligere service blir et resultat av nedbemanningen.