Widerøe måtte innstille 13 avganger da Avinors kontrollsentral i Bodø mistet kontakten med to av ballongene. Selskapet vil kreve millionerstatning av de to ballongfarerne.

Både Avinor og Luftfartstilsynet vil se nærmere på saken for å finne ut hva som sviktet og hvilke erstatningsforpliktelser som gjelder. Underdirektør Ronald Geirhovd i flysikringsseksjonen i tilsynet vil ifølge NRK gå gjennom de registreringene som ble gjort av kontrollsentralen i Bodø.

Luftballongene er sammen med tolv andre ballonglag med i en konkurranse om å komme så nær Nordkapp som mulig. Konkurransen startet i Belgia.