I sin årstale i går sa sentralbanksjef Svein Gjedrem at det er rom for gradvise lettelser i pengepolitikken. Men samtidig gjorde han det klart at industrien ikke fullt ut har sett virkningene av den svake lønnsomheten, og at han venter at ledigheten vil fortsette å øke.

— Næringslivet i Norge preges av press på lønnsomheten, et høyt kostnadsnivå og fall i investeringene. Veksten i reallønningene er langt høyere enn den underliggende veksten i produktiviteten. Derfor øker arbeidsledigheten. Bedrifter og virksomheter må tilpasse arbeidsstokken slik at lønnsomheten holdes oppe, eller legge ned eller flytte produksjonen, sa Gjedrem.

Han mener at den store renteforskjellen mellom Norge og resten av verden skyldes at rentene i utlandet er historisk lave.

— Hvis verdensøkonomien stagnerer lenge og kronen holder seg sterk, vil en klart lavere rente være egnet til å svekke kronen og dempe utslagene i Norge. Å slippe opp i offentlige budsjetter ville derimot låse inn den sterke kronen, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem.