— Vi akter å sette hardt mot hardt for å få Arbeiderpartiet med på en storstilt flyttesjau. 6000 statlige arbeidsplasser skal ut av Oslo i løpet av fire år, sa daværende nestleder i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, til BT i juni 2005.

BTs gjennomgang viser at partiet bare har klart å oppfylle noen få prosent av det målet.

«En del» utflytting

Sps valgkampløfte om å flytte 6000 statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden vakte oppsikt for seks år siden - og motstand hos regjeringspartnerne Ap og SV.

I Soria Moria-erklæringen ble derfor målsettingen formulert slik at den gjaldt nye statlige virksomheter og nye funksjoner som etableres som egne enheter.

Da Stoltenberg-regjeringen la frem sitt politiske regnskap etter fem år i regjering, ble resultatene av denne politikken kommentert på følgende måte:

«Regjeringen har fulgt opp målsettingen om utflytting av statlige arbeidsplasser. Siden 2005 er en del statlige arbeidsplasser flyttet ut fra Oslo, og flere er vedtatt flyttet ut».

Villrein og byggteknikk

Hvor mange er så «en del»? BT har funnet 85 arbeidsplasser innen det som kan kalles statsforvaltningen som er flyttet ut eller etablert utenfor Oslo-regionen av den rød-grønne regjeringen.

Da teller vi med både et statlig investeringsselskap, et kompetansesenter for distriktsutvikling, Norsk Villreinsenter og de to generalinspektørene for hæren og sjøforsvaret. Også politihøyskolen i Stavern telles med, samt de 22 arbeidsplassene i Statens bygningstekniske etatsomskal flyttes til Gjøvik.

Derimot teller vi ikke med flyttingen av Veterinærhøgskolen til Ås, fordi det er en del av Stor-Oslo. Vi tar heller ikke med arbeidsplasser som er flyttet som resultat av omorganisering i Forsvaret eller i det regionale helseforetaket. **Les også:

Her er «skrytelisten»**

— Møter mye motstand

Sps nestleder Trygve Slagsvold Vedum medgir at målet om 6000 utflyttede arbeidsplasser langt fra er nådd.

  • Men det fikk vi jo heller ikke gjennomslag for i Soria Moria. Vi har konstant fokus på dette, men det er krevende å få til utflytting, fordi det er veldig mange ulike interesser i slike saker, sier han.
  • Er det ulike interesser også innad i regjeringen?
  • Det vil det alltid være i lokaliseringssaker. Dessuten møter vi ofte mye motstand fra fagmiljøene det gjelder, sier Slagsvold Vedum.

«Hvorfor skal vi ha direktoratene og en lang rekke statlige tilsyn i Oslo?», spurte Navarsete i 2005. Siden er ingen direktorat eller tilsyn flyttet, og heller ingen nye opprettet.

Sp-nestlederen er likevel ikke enig i BTs måte å regne på. Han mener at alle statlige arbeidsplasser må telle med, også Forsvaret og helseforetak.

  • Når vi plasserer HV-ledelsen på Elverum og Helse Sør-Øst til Hamar, er dette utflyttinger som gir kompetansearbeidsplasser og store ringvirkninger, sier han.

- Mye å gå på

Leder i Hordaland Sp, Steinulf Tungesvik, er ikke fornøyd med måten regjeringen har oppfylt ambisjonene om utflytting av kompetansearbeidsplasser.

  • Nei, vi har mye å gå på før det er oppfylt. Men det er to og et halvt år igjen av perioden, og ting er på gang, sier han.

Tungesvik viser til det foreslåtte Vegtilsynet, som Hordaland Sp ønsker plassert på Stord.

Bergen har kjempet for å få det foreslåtte direktoratet for kriminalomsorg, med sine 45 arbeidsplasser. Men regjeringen har besluttet å legge hele omorganiseringen på is. Heller ikke planene om et eget valgdirektorat har kommet lenger enn til tegnebrettet.

  • Det er ikke så ofte det opprettes helt nye direktorat eller tilsyn. Og tiden for storstilte utflyttinger à la det Victor Norman fikk til, er nok over, sier Tungesvik.

Som arbeids- og administrasjonsminister i 2001-04 flyttet Norman syv tilsyn med til sammen 900 ansatte ut av hovedstaden.

  • Måten han gjorde det på førte til at det ble etablert en sterk motstand som gjør det vanskelig å gjenta noe slikt, sier Tungesvik.