Post— og teletilsynet (PT) har overfor internettavisen digitoday.no bekreftet at det finnes slikt avlyttingsutstyr, og at firmaer som forhandler det også har lov til å selge det.

Folk flest kan imidlertid straffes for bruken av slikt utstyr, enten for ulovlig bruk av frekvenser eller på grunn av det vanlige forbudet mot avlytting.

Myndighetene og leverandører har ved flere anledninger forsikret at GSM-mobiltelefonene ikke er mulig å avlytte, fordi samtalene er kryptert. I desember i fjor skrev Dagens Næringsliv at avlyttingsutstyr var å få kjøpt, og i januar fikk PT demonstrert dette utstyret av representanter for en stor leverandør av måleinstrumenter.

Dette selskapet selger i første rekke til dem som har lov til å måle, analysere, overvåke og lokalisere radiokilder – i første rekke telebransjen, Forsvaret og Post- og teletilsynet. Men også den maritime sektor og flysikringen kan kjøpe slikt utstyr, og for dem gjelder et eget regelverk.

NTB