• Dette er en videreføring av den velkjente blinkingen med lysene, sier Sindre Strøm fra Kristiansand. Han har gjort det til et levebrød å gi bilistene oppdatert informasjon via mobiltelefonen om hvor politiet har sine fartskontroller til enhver tid.

SMS-varsling om politikontroller er fullt lovlig. Skal du ut på biltur, kan du for tre kroner motta en tekstmelding som gir beskjed om hvor politiet har tatt oppstilling med radar eller laser på en aktuell kjørestrekning.

Døgnet rundt — Jeg har jobbet med dette døgnet rundt i ett år. Hittil har jeg ikke tjent penger på det, men jeg håper da å kunne leve av det. Det er blitt et oppsving i det siste, sier opphavsmannen til denne SMS-tjenesten, Sindre Strøm (23) til NTB. Strøm sier han har klarert ordningen med Justisdepartementet, og han hevder bare å ha fått positive tilbakemeldinger fordi den kan ha en forebyggende effekt. Det er bilistene selv som innrapporterer kontrollene, som Strøm kjapt formidler videre til abonnentene.

— Elektronisk varsling kan faktisk være en fordel for politiet, sier avdelingssjef Jan Kristiansen i Oslo-politiets trafikkorps til Aftenposten Aften. Politioverbetjent Ole Høiby i Utrykningspolitiet mener tjenesten er myntet på folk som bryter fartsgrensene daglig, men heller ikke han ser bort fra at den kan ha en preventiv virkning.

Ikke lovforslag Etter det NTB forstår er det ingen planer på politisk hold om å komme med noe lovforslag som forbyr denne type radarvarsling.

— Det er flest fartskontroller mellom 06.30 og 09 på hverdager. Og det er en myte at det er mange fartskontroller i helgene, sier Sindre Strøm til NTB.