— Så snart det nye Stortinget er samlet, vil vi fremme et privat lovforslag, et såkalt dokument 8-forslag, der vi ber om at det avholdes lokal folkeavstemning i Bergen før Stortinget behandler bybanedelen av Bergensprogrammet, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik til bt.no.

Sortevik sier til bt.no at han er rystet etter å ha lest stortingsproposisjonen om Bergensprogrammet, som samferdselsminister Torild Skogsholm hadde med seg til Bergen sist fredag.

— Her er all fagkompetanse feid til side. Matebussystemet som skal supplere bybanen er ikke engang utredet. Til alt overmål slås det fast at Bergen kommune har det fulle og hele økonomiske ansvaret for driften både av bybanen og av matebussene. Resultatet er et økonomisk og politisk overgrep mot innbyggerne i Bergen. Det er jo ingen som vet hvor stor regningen blir, sier Arne Sortevik.

— Vi vil også utfordre fylkesmannen som fører tilsyn med Bergens økonomi til å klargjøre om han vil tillate nye økonomiske vågestykker. Vi vil også utfordre kommunalminister Solberg på det samme, sier Arne Sortevik.