Det nyeste eksempelet ble kjent tirsdag da et rusbelastet foreldrepar i Tromsø ble dømt til fengsel for å ha stengt sin fire år gamle sønn inne i et kott, uten mat og med tissevått sengetøy.

Ti— og elleveåringer er blant dem som har bidratt til et nytt dokument gitt ut av organisasjonen Voksne for barn. Her fortelles smertefulle historier fra virkeligheten om hvordan det er for barn å vokse opp i hjem med rus.

Barna forteller om skammen, hvordan de tar ansvar for å få hverdagen til å gå rundt, og om hvordan de holder dette skjult.

– Uforståelig

– Det er ganske uforståelig at det for bare få år siden ikke fantes rutiner for å sluse barna i familier med disse problemene inn mot hjelpeapparatet, sier barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.

Mange av de anslagsvis 200.000 – 300.000 barna med foreldre med rusproblemer eller psykiske problemer er ikke kjent for hjelpeapparatet.

Som første tiltak er det mobilisert 26 kommuner som skal være med i et prosjekt fram til 2014. I ti av kommunene skal forskere følge barna ekstra nøye. Målet å finne ut hva som virker.

– Vi vet at barnehager og skoler i liten grad melder til barnevernet. For å hjelpe institusjonene med å bli sikrere i sine avgjørelser, er det behov for kartleggingsverktøy, sier barne- og likestillingsministeren.

Tissevått

Det har lenge vært kjent at et stort antall barn ikke blir fanget opp av systemet.

For 15 år siden fikk alkoholikerbarna et ansikt da Pål André Grinderud ga ut boken «Alene – nå igjen». Hans skildring av oppveksten med en mor som var alkoholiker, og om hvordan han som tiåring tok ansvar, gjorde et inntrykk på både politikere og vanlige nordmenn.

Onsdag var et stort antall deltakere fra sykehus, organisasjoner og forskjellige offentlige etater til stede da en konferanse om denne problematikken ble åpnet i Oslo av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) og barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.

– Det er et stort hull i samarbeidet mellom tjenestene, og det må vi gjøre noe med, sier Brustad, og legger til: – Slik skal ikke unger ha det i Norge, som rangeres som et av verdens beste land å bo i.

Sylvia Brustad understreket at disse barna nå er gitt et løfte om at de skal få oppfølging og hjelp på en langt mer systematisk måte enn i dag.

I forbindelse med prosjektet skal det opprettes fem mye stillinger finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet, som skal bistå kommunene i vanskelige saker.