– Det er bred enighet i regjeringen om at budsjettet for 2009 skal ha en tydelig miljø— og klimaprofil. Fattigdomssatsingen blir også et viktig tema, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV) til NTB.

Et miljøbudsjett vil trolig føre til blant annet høyere avgifter på både diesel og bensin fordi regjeringen ønsker å følge prinsippet om at forurenser skal betale.

Finansministeren har fått klar beskjed fra sin stortingsgruppe om at en historisk økning av miljøbudsjettet skal ha topp-prioritet når den rødgrønne regjeringen møtes til budsjettkonferanse på Torbjørnrud søndag.

Press

Finansministerens eget parti har mange kostnadskrevende punkter på sin kravliste for neste års budsjett. Enkelte i partiet skal være villig til å tøye handlingsregelen for å innfri løftene i Soria Moria-erklæringen.

– Det er ikke handlingsregelen som er problemet vårt i dag. Vår utfordring er at Norge mangler arbeidskraft til å utføre mange av de oppgavene vi ønsker å utføre.

– Det er selvsagt gledelig at vi har lav arbeidsledighet. Samtidig skaper dette utfordringer for neste års budsjett, sier Halvorsen.

I Soria Moria-erklæringen står det da også at hvor mange mål som kan gjennomføres blant annet avhenger av presset i økonomien.

Rente

Halvorsen vil ikke kommentere alle de konkrete kravene og utspillene som har kommet i budsjettdebatten de siste dagene.

– Regjeringen vil satse på helse, skole og andre områder som er viktige for enkeltmennesket. Samtidig er det viktig å finne en balanse i pengebruken slik at vi ikke bidrar til en ekstraordinær renteoppgang.

En heving av renten vil skape problemer, særlig for mange unge som sitter med høye boliglån, påpeker finansministeren.