Samtidig med at de tre partiene legger opp til norgesrekord i skattelettelser, kommer de med en gulrot til alle dem som står i behandlingskø. De vil lovfeste en behandlingsgaranti innen en gitt tidsfrist. Dersom fristen ikke overholdes, skal pasienten tilbys behandling ved private institusjoner eller i utlandet.

Frykter bråstopp

Men partilederne frykter at norsk økonomi kan havne i trøbbel på grunn av sammenbruddet i dotcom-økonomien, terrorhandlingene i USA og den pågående krigen mot terrorisme.

— Det er en viss risiko for bråstopp i økonomien, sier Lars Sponheim.

KrFs Valgerd Svarstad Haugland mener det kan blir vrient å få til betydelige skatte- og avgiftslettelser neste år på grunn av nedgangen i økonomien, og redusert avkastning fra oljefondet.

Den samme bekymringen har Kjell Magne Bondevik, men han peker også på at tilbakegang i økonomien kan innebære at det er behov for å gi vekstimpulser i økonomien. Nettopp i en slik situasjon kan det være behov for både økning av offentlige utgifter og skatte- og avgiftslettelser, sier han.

Lover kursendring

De tre partiene la i går ettermiddag frem dokumentet som skal danne grunnlaget for skifte av regjeringen: Med disse sakene i bunn skal Stoltenberg og Ap kastes ut av regjeringskontorene i Oslo.

— Vi har forent mye av det beste fra alle tre partienes programmer, sa en strålende fornøyd Kjell Magne Bondevik på Sem Gjestegård i Asker utenfor Oslo.

Sem-erklæringen inneholder da også saker som vil innebære en markant kursendring på en rekke områder.

Det er ikke tilfeldig at Høyres Jan Petersen trakk frem skatte- og avgiftslettelsene da han pekte på de viktigste punktene i Sem-erklæringen. Listen er identisk med den som lå på bordet da partene brøt forhandlingene for vel en uke siden. I løpet av fireårsperioden skal regjeringen sørge for at:

 • boligskatten fjernes,
 • avgift på flyging av passasjerer fjernes,
 • dobbeltskatt på utbytte fjernes,
 • el-avgiften reduseres,
 • redusere avgiften på varer som er utsatt for grensehandel,
 • opprydning etter momsreformen. Kutte moms på kjøreskoler og flere helsetjenester,
 • heve innslagspunktet for toppskatt og øke bunnfradraget,
 • formuesskatten reduseres,
 • legge om bilavgiftene slik at miljøvennlige biler blir billigere,
 • gi skattefradrag når arbeidsgiver betaler for behandling av sykdom og
 • en full gjennomgang av toll- og avgiftssystemet.

Ifølge Kjell Magne Bondevik legger de tre partiene opp til å bruke rundt halvparten av avkastningen fra oljefondet på disse lettelsene. Prognosene for de neste fire årene antyder at avkastningen er på 60 milliarder om fire år.

Milliarder til skole

— Resten - rundt 30 milliarder - kan brukes på styrke innsatsen på andre områder, sier han. Og det er ikke få ting H, KrF og V er enige om styrke. Skolesatsingen er kanskje mest fremtredende.

De tre partiene har hoppet på Aps løfte om en låneordning på 15 milliarder kroner til opprustning av skolene. I tillegg kommer en rekke konkrete tiltak for å bedre situasjonen i skolen. Timetallet i grunnskolen skal økes, lærerutdanningen skal styrkes, og lønningene skal differensieres ut fra «kompetanse, ansvar og funksjon.» Yrkesfagene vil bli tillagt mer vekt på yrkesfaglig utdanning. Samtidig tas det et kraftig forskningsløft og bevilgningene til forskning økes til gjennomsnittlig OECD-nivå. Det betyr milliarder i økt innsats.

Statlig eierskap utfordres

Når det gjelder familiepolitikk opererer Sem-erklæringen med et mål om full barnehagedekning i løpet av 2003. SFO-ordningen blir opprettholdt, og de tre partiene vil bedre situasjonen for unge på boligmarkedet.

Husbanken skal kunne gi lån til kjøp av brukt bolig og til toppfinansiering for unge som etablerer seg.

De tre partiene legger stor vekt på at et regjeringsskifte vil bety et linjeskift når det gjelder organisering av både offentlig sektor og statlig eierskap. Det ligger an til betydelig delprivatisering og reduksjon av statlig eierskap i bedrifter. Det skal begrunnes særskilt hvorfor det er nødvendig med statlig eierskap.

Arbeidsinnvandring

Slik begrunnelse kan være «infrastrukturoppgaver, forvaltning av fellesverdier, hovedkontorfunksjoner og forsknings- og utviklingsinnsats.» Offentlig sektor må være forberedt på betydelig mer konkurranseutsetting av oppgaver. Bondevik presiserer at det ikke er det samme som privatisering.

Det vil bli åpnet for mer arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området, ikke minst for å sikre at det er folk til å utføre jobbene en økt satsing innebærer.

På veisiden vil de tre partiene bevilge 600 millioner kroner mer til investeringer i året enn det Ap har lagt opp til. 1,5 til 2 milliarder kroner skal satses på kollektivtransport.