Generalsekretær Trygve G. Nordby er svært godt fornøyd med budskapet fra Storberget.

– Dette er en hyggelig melding til de 7000 aktive i Røde Kors Hjelpekorps rundt om i landet. Refusjonsordningen økes med 35 prosent, og det kommer mer penger over statsbudsjettene i årene framover, sier Nordby til NTB.

Norges Røde Kors Hjelpekorps markerte sitt 75-årsjubileum i Fredrikstad lørdag, blant annet med justisministeren som entusiastisk tilskuer til en konkurranse i førstehjelp blant Røde Kors-lag fra hele landet.

Avhengig

– Vi er med på å feire den viktigste aktøren i rednings— og krisearbeid i Norge. Røde Kors gjør en usedvanlig god innsats, som samfunnet er helt avhengig av, og som vi trenger mer av, sier Storberget til NTB.

Nordby mener at Hjelpekorpset er en tidsmessig, oppgående organisasjon som utgjør en helt nødvendig del av landets redningstjeneste. Utfordringen er å hele tiden appellere til nye medlemmer. Konkurransen om folks fritid er hard.

– Redningstjenesten i Norge hadde kort og godt ikke fungert uten de store frivillige organisasjonene. Røde Kors Hjelpekorps har 150.000 betalende medlemmer og 7000 aktive fordelt på 322 lokale korps. Dette er mennesker med stor kompetanse og innsatsvilje, sier Nordby.

Mer penger

Justisministeren lover at forespørselen om mer statlig støtte skal bli hørt i de neste budsjettene, men kan ikke tallfeste noe.

– Det er en myte at den frivillige innsatsen er i ferd med å gå tapt. Vi feirer i dag en vital og oppgående 75-åring, som ved sin innsats gir impulser til andre områder, for eksempel fengselsvesenet, der det offentlige alene ikke kan løse alle utfordringer, sier Storberget.

Han forsikrer at det frivillige arbeidet ikke skal bli en sovepute for staten.

– Dette er i høyeste grad et samvirke, der det profesjonelle hjelpeapparatet får inspirasjon fra de frivilliges innsats og omvendt. Ønsket om statlig støtte skal bli hørt. Nivået har vært for lite, og nå er tiden inne for å gi mer, sier justisministeren.

Nordby sier at arbeidsdelingen mellom redningssentralene, politiet og de private hjelpeorganisasjonene er svært god i Norge.

LOVORD: - Røde Kors gjør en usedvanlig god innsats, som samfunnet er helt avhengig av, sier Knut Storberget.
SCANPIX