TRON STRAND tron.strand@bt.no Oslo

Men ingen av partiene tar til orde for å ta alt i ett jafs. 2-3 år regner de med på å fjerne hele fordelskatten. Den sørger for 2,5 milliarder kroner i statskassen årlig.— Fordelskatt av egen bolig vil være en av de aller første symbolsakene et borgerlig flertall må gjøre noe med etter valget, sier Lars Sponheim (V). Sp på vippen kan avgjøre Høyres Per Kristian Foss ser for tiden lyst på mulighetene for at Stortinget etter valget har en sammensetning som gjør det mulig å fjerne beskatningen. - Allerede i statsbudsjettet som kommer til høsten kan enten halvparten eller 1/3-del fjernes, sier Foss til Bergens Tidende. Fremskrittspartiet er også iherdige motstandere av denne skatten. Men skal Frp, H, KrF og V få flertall, bør Senterpartiet helst ikke komme på vippen i Stortinget etter valget. Den posisjonen har partiet i dag, og fordi Sp i Odelstinget i går sto på sitt, og verken støttet regjeringen eller de øvrige, borgerlige partiene, vil nåværende skatteordning trolig stå fast frem til 2002. Urettferdighet består Odelstinget behandlet i går et nytt takseringssystem for boliger. Alle partier er enige om at nåværende ordning er dypt urettferdig og bør begraves for godt.H, Frp, V og KrF vil ikke ha fordelskatt på bolig, og de vil derfor heller ikke bidra til et nytt takseringssystem for skatt på bolig.Ap og SV står sammen, og ønsker at alle boliger under 110 kvadratmeter ikke skal fordelbeskattes. Senterpartiet står beinhardt på at 150 kvadratmeter må være grensen. Lang ventetid Og selv om alle partier dermed er for betydelige skattereduksjoner, blir resultatet av gårsdagens behandling i Odelstinget at systemet fortsetter som før, inntil et nytt Storting er valgt.Selv om Ap i går hadde fått flertall for sitt forslag til takseringssystem, hadde skattebetalerne og huseierne måttet vente lenge på selve skattelettelsen. Regjeringens opplegg innebar at skattelettelsene først hadde blitt innført i 2005 - om tre og ett halvt år. Forklaringen er at det ville tatt så lang tid å få det nye takseringssystemet på plass. Forslag kan føre til endring En sak er fortsatt uavklart etter Odelstinget i går. Et forslag fra Høyre, Frp og Venstre ble oversendt Stortinget. Der vil det bli behandlet en av de nærmeste dagene.Senterpartiets leder, Odd Roger Enoksen, sier at han ennå ikke har satt seg inn i det. Han utelukker ikke at Sp finner sammen med de andre borgerlige partiene. KrF har bestemt seg for å støtte forslaget.Blir det vedtatt, vil ligningskontorene bli pålagt å legge til grunn at ligningstakst ikke skal overstige 30 prosent av teknisk verdi eller markedsverdi. Partiene bak forslaget understreker at dette vil fjerne de mest urettferdige utslagene av dagens fordelbeskatning. fakta/boligskatt 60 prosent av boligeierne ville ha sloppet fordelsbeskatningen med Senterpartiets opprinnelige forslag. Arbeiderpartiet ønsket seg en boligtaksering basert på boligareal. Skattemodellen var slik sammensatt: Boligarealet ganges med en såkalt kvadratmetersats på 6.400 kroner (gjennomsnittlige byggekostnader). Fra denne summen trekker man fra et fast bunnfradrag på 540.000 kroner som er likt for alle typer boliger. Ut fra dette skattegrunnlaget regner man prosentinntekten på 2 prosent. Etter nederlaget i Stortinget, der ikke noe forslag fikk flertall, fortsetter dagens boligskattesystem.