MAGNE REIGSTAD

Det opplyste statsråd Jørgen Kosmo på LO-kongressen tirsdag formiddag.

Utvalget skal være bredt sammensatt, men Kosmo forsikret forsamlingen om at LO blir en tung premissleverendør i dette arbeidet.

Kosmo lovte at innen neste LO-kongress – det vil si om fire år – skal loven være trått i kraft.