Etter et «hvileskjær» neste år med bare en milliard kroner i reell skattelette, er Foss innstilt på å slå til med merkbare endringer som store grupper lønnstakere vil ha glede av fra og med 2004.

Finansministeren brukte litt av morgentimene fredag til å studere skattelistene som avisene brakte fyldige utdrag fra. Det er ikke alt han er like imponert over:

— For det første er tallene «feil», for oversiktene forteller ingenting om bruttoinntektene, og de gir ikke uttrykk for den endelige likningen. Men bortsett fra det viser skattelistene at marginalskatten på 55 prosent er for høy. Den skal vi gjøre noe med, sier han.

Samtidig gjør han det klart at det er viktigere å gripe fatt i skatten på lønnsinntekt enn å gjøre større inngrep i avgiftene.

Venter på Arne Skauge

I samtale med Bergens Tidende sier Foss at han venter med spenning på Skauge-utvalgets skattereform, som bl.a. har som mandat å utrede flatere skatt. Innstillingen kommer i desember, og finansministeren akter å innarbeide konklusjonene i statsbudsjettet som legges frem neste høst.

Han lover også å angripe formuebeskatningen, som er altfor høy sammenliknet med andre land. Det gjelder særlig næringsformuen.

— Når jeg i avisene nå om dagen leser om milliardærene, så skulle jeg ønske at flere av dem bodde i Norge, sukker han.

Per-Kristian Foss nevner også at bileierne vil få merke store endringer i skatte- og avgiftspolitikken. Et større utredningsarbeid som pågår vil trolig munne ut i at importavgiften vil bli senket betydelig for nye, miljøvennlige biler. Dette vil vise igjen på 2004-budsjettet.

Smugling til livs?

— Er det ikke på tide å gjøre noe som virkelig monner med alkoholavgiftene, for å komme mer av smuglingen til livs?

— Jo, i det lange løp er det problematisk å holde på det høye avgiftsnivået. Men vi må tenke oss om før vi går for fort frem. Skal vi halvere alkoholavgiftene, for å komme ned på svensk nivå, taper staten 4-5 milliarder kroner i inntekter, sier statsråden.

Da Per-Kristian Foss kom til Bergen i går morges, kunne han konstatere at regjeringens budsjett er møtt med kompakt mistillit i folket, om vi skal dømme etter de elendige galluptallene for regjeringspartiene. Foss kommenterer situasjonen slik:

— Ja, jeg er enig i at de gir inntrykk av skuffelse blant velgerne. Men bildet blir nok annerledes når folk får se budsjettalternativene fra de andre partiene. Jeg skjønner godt at Frp fremstår som attraktivt når partiet lover det beste av to verdener: mest økning på utgiftssiden og mest skattelette.

Dumme velgere?

— Det vil jo velgerne åpenbart ha?

— Ikke hvis det blir et ras av arbeidsplasser og rentenivået fører til flere tusen kroner i merutgifter på boliglånet. Det hjelper lite om prisen på vodka blir halvert hvis renten stiger kraftig.

— Er velgerne rett og slett dumme?

— Nei, men jeg hører en del mennesker si at det kunne være artig å gi partiet sjansen til å få prøve seg. Men da skal de huske at det er ingen angrefrist, i hvert fall ikke før neste valg. Det kan bli en dyrekjøpt prøvetid!

— Kan dere ikke likevel slippe Frp inn i regjeringen?

— Nei, det går ikke, for avstanden mellom Frp og Høyre er for stor på mange områder, både i økonomisk politikk og i en del viktige verdispørsmål.

— Er du ikke da nervøs for regjeringens skjebne?

— Jeg er mer nervøs for budsjettet enn for regjeringen. Det eneste som nytter nå er ikke å miste besinnelsen. Vi må holde fast på det vi mener er rett, av hensyn til norsk økonomi, sier Per-Kristian Foss.

BERGENS-VISITT: Finansminister Per-Kristian Foss var i Bergen store deler av fredagen og orienterte om statsbudsjettet i ulike fora. FOTO: HELGE SKODVIN