Hvor mye potten skal økes vil hun derimot ikke si noe om.

— Nasjonal rassikringsgruppe har krevd én milliard kroner hvert år til rassikring. Det vil i så fall være en dobling. Hvor vi lander må vi komme tilbake når Nasjonal transportplan legges frem, sier Navarsete.

Gjort inntrykk

Samferdselsministeren sier at rasulykken på riksvei 70 ved Sunndalsøra søndag kveld har gjort et stort inntrykk. Hun håper det går bra med den 42 år gamle bilføreren som ble alvorlig skadet.

Tilstanden til den skadde var mandag ettermiddag fortsatt alvorlig men stabil.

— Vi vil prioritere sikkerhet på veiene, enten det gjelder rassikring eller midtdelere. Sammenlignet med andre årsaker er det ikke det store antallet som skades eller blir drept av ras, men når vi hører at foreldrene i Sunndal vil ha ungene sine fordelt på to busser for ikke å legge «alle eggene i samme kurv», forteller det noe om å leve i usikkerhet hver eneste dag, sier Navarsete.

- Ikke forståelse

Hun er delvis enig med stortingsrepresentant Asmund Kristoffersen (Ap) som hevder at det ikke er så lett å få forståelse i alle politiske miljøer for at rassikring bør prioriteres.

— Rassikring må få et betydelig løft. Jeg tror ikke at pengene er der før jeg ser det, sier Kristoffersen.

Han kommer selv fra området der raset gikk på Nordmøre.

Ordfører i Sunndal, Tove-Lise Torve, sier at arbeidet for en trygg tunnel nå vil bli forsterket. Etter hennes mening må det bevilges én milliard kroner årlig til rassikring i Nasjonal transportplan og riksvei 70 må prioriteres etter gjentatte ras de siste årene.

Veien stengt

Riksvei 70 kan bli stengt i flere dager ved Oppdølstranda etter raset som gikk søndag kveld. Distriktssjef Jan Arild Johansen i Statens vegvesen sier at det tidligst tirsdag blir tatt stilling til når veien kan åpnes igjen.

Geologer undersøkte rasstedet mandag. Det viser seg at en fjellblokk har løsnet 400-500 meter over riksveien og delt seg i flere blokker på vei ned. En av disse blokkene traff veien, mens flere gikk rett i sjøen. To biler ble truffet av steinraset og føreren av den ene bilen ligger alvorlig skadd på St. Olavs hospital i Trondheim.

Kriseledelsen i Sunndal kommune var samlet mandag. Raset har delt kommunen i to. Rundt 2000 biler kjører den rasutsatte strekningen hver dag. 100 skoleelever fraktes to ganger daglig fra kretsene Ålvundeid og Ålvundfjord til ungdomsskole og videregående skole på Sunndalsøra

SCANPIX
SCANPIX