ARNT FOLGERØ, NTB

Det er innspill fra Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn etter Åsta-ulykken som ligger bak tanken om å øke bevilgningene, opplyser Moe Gustavsen. Men også ulykken på Sørlandet mandag der en seksårig gutt under lek i skinnegangen ble påkjørt av toget og døde, aktualiserer arbeidet med å sikre jernbanesporene.

Hvor mange penger til sikkerhet, og nøyaktig til hvilke sikkerhetstiltak pengene skal brukes på, er ennå ikke avgjort, opplyser samferdselsministeren.

– Når vi skal prioritere sikkerhet, vil det også føre til økt bevilgningsbehov for andre deler av togtrafikken, sier Moe Gustavsen. Han antyder dermed at det blir en generell økning i bevilgningene til jernbaneformål i regjeringens forslag til neste års statsbudsjett.

12 personer døde Mangel på penger gjør at Jernbaneverket trapper ned arbeidet med å sikre planoverganger i årene framover. Det er særlig på planovergangene at dødsulykkene skjer i forbindelse med jernbanetrafikken her i landet.

Siden 1982 er i alt 68 personer omkommet i ulykker på planoverganger i det norske jernbanenettet. Spesielt fjoråret var stygt for slike ulykker da ni personer omkom i forbindelse med kollisjoner mellom tog og bil i planoverganger. En fotgjenger ble også påkjørt og drept av tog i en planovergang. To personer omkom da de ble påkjørt av tog mens de befant seg i skinnegangen, slik at i alt 12 personer omkom i slike ulykker i fjor, opplyser informasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket til NTB.

Den største av disse ulykkene var da fire personer mistet livet etter at personbilen de satt i, ble påkjørt av et tog på en overgang like i nærheten av Egersund.

Trange budsjetter Mens Jernbaneverket i fjor brukte 200 millioner kroner på å sikre planoverganger, vil det i neste fem årene bli brukt 400 millioner kroner til slikt arbeid dersom man ser bort fra signalene om økte bevilgninger fra Samferdselsdepartementet.

– Vi har mindre penger til å fjerne planoverganger i år enn i fjor. Budsjettene er trange, og det er flere andre sikkerhetstiltak som også må prioriteres, sier Svein Horrisland.

I fjor fjernet Jernbaneverket 210 planoverganger, men det er over 4.000 usikrede overganger igjen – de langt fleste planovergangene i Norge befinner seg på privat grunn.