Brustad avviser at dette skyldes generelle problemer i sykehus-Norge.

– Nei, det vil jeg ikke si. At de to har hatt utfordringer, er det ingen grunn til å legge skjul på. De har ledet sykehus med betydelige økonomiske utfordringer. Det å være sykehusdirektør er krevende. Beslutningen til de to tar jeg til etterretning.

– Er dette utfordringer du som helseminister kan hjelpe dem med?

– Både Helse Bergens og St. Olavs problemer må løses innenfor rammene av de midlene som Region Vest og Region Midt-Norge har fått fra staten. Visst har de økonomiske problemer, men de løses ikke bare ved å pøse på mer penger, sier Brustad.

Som likevel har en trøst å komme med til den som skal overta direktørjobben etter Anne Kverneland Bogsnes.

– Det er en skjevfordeling når det gjelder helsekroner til Region Vest. Den har jeg sagt at vi skal rette opp, uten at det alene vil løse problemene ved Helse Bergen.