ØRJAN TORHEIM GUNNAR O. NORBY

Etter klager fra frustrerte foreldre har Fylkesmannen i Hordaland vedtatt at den private barnehagen Pandus i Ytrebygda «ikke har hatt rettslig grunnlag» for å kreve mer betalt enn den månedlige maksprisen på 2750 kroner, så lenge ikke foreldrerådet har samtykket.

Få sanksjonsmuligheter

Barnehagen fikk denne uken et formelt pålegg fra Bergen kommune om umiddelbart å rette seg etter maksprisreglene. Over helgen vil eierne bli kalt inn til møte med kommunalråden dersom pålegget ikke er etterfulgt.

Seksjonsleder for barnehager i Bergen kommune, Marianne M. Boge, medgir at kommunen har få sanksjonsmuligheter, til tross for at barnehagen i år har mottatt 4,4 millioner kroner i statlig og kommunal støtte.

— Stenging er et middel vi ikke ønsker å bruke, sier Boge. Likevel vil kommunen i slutten av neste uke vurdere midlertidig stenging, dersom ingenting skjer.

Penger tilbake i Oslo

Mens Fylkesmannen i Hordaland så langt har nøyd seg med å konstatere at Pandus bryter regelverket, har Fylkesmannen i Oslo pålagt en barnehage å betale mellomlegget tilbake i en liknende sak.

Ifølge rådgiver Marianne Svege hos Fylkesmannen i Hordaland, har ikke hennes etat hjemmel for å vedta slik tilbakebetaling. Hun har derfor kontaktet departementet for en avklaring.

Tror på løsning

Barne- og familieminister Laila Dåvøy fikk saken på sitt bord i går.

— Vi kommer til å gå fullt inn i saken, lover Dåvøy, som understreker at det er en selvfølge at myndighetenes håndtering av slike saker skal være uavhengig av hvilket fylke de oppstår i.

— Vi kommer til å ta kontakt med både Bergen kommune og Fylkesmannen for å finne ut hva som er skjedd i denne saken, og så får vi se hvordan vi skal håndtere den videre. Jeg er sikker på at vi skal finne en god løsning, sier statsråden.

Pandus-eier Peter Michael Buck sier at han ikke har sett noe brev fra kommunen, og at han fortsatt ikke har avgjort hva som vil skje med foreldrebetalingen.

TVIST OM MAKSPRIS: Barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) lover å se på tvisten om makspris i den private barnehagen Pandus.<p/> ARKIVFOTO