— Klienter skal i alle fall ikke måtte vente mer enn to dager utover det som er vanlig neste sommer.

Det lover underdirektør for Tinglysingen på Hønefoss, Magne Haglund.

Ved utgangen av 2007 skal alle landets 87 embeter sentraliseres i én tinglysingsavdeling under Statens kartverk på Hønefoss. 9. mars neste år flyttes Bergenskontoret, og 23. mars kommer avdelingene i Nord- og Midt Hordaland etter. Tinglysingen på Hønefoss er direkte underlagt Justisdepartementet, og får ikke midlene sine fra Domstolsadministrasjonen slik det har fungert til nå.

— Vi håper at effektiviseringen skal gi positivt utslag både i tid, kroner og øre, sier Haglund.

La oss si at du ved overgangen fra å selge huset ditt til å kjøpe bolig tar opp et midlertidig lån på 1000.000 kroner for å dekke transaksjonen. Med en venterente på 4,7 prosent, blir dette 130 kroner i renter hver dag. En seks uker lang ventetid utgjør dermed 5400 kroner i ekstrautgifter for bergensere.

— Om køen blir kortere neste sommer er uansett ingen trøst for de det gjelder akkurat nå. Juridisk sett har Staten ingen forpliktelser til å hjelpe privatpersoner med kompensasjon for tapte penger. Om de er ansvarlig politisk sett er et helt annet spørsmål, sier advokat Einar Frigland i Huseiernes Landsforbund.

Anne Råheim ved Forbrukerrådet i Bergen påpeker at vi med sentraliseringen av tinglysingstjenesten i alle fall vil få like vilkår for alle, uavhengig av hvor man måtte bo.