• Hadde vi fremlagt vernepliktsloven i dag, ville den ikke utelatt halvparten av befolkningen, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

— Det hadde vært helt utenkelig. I dag er det bare menn som har plikt. Samtidig vil det inngå i vurderingen at vi ikke har klart å heve kvinneandelen med de frivillige ordningene. Men om vi skal innføre verneplikt for kvinner nå, er et spørsmål som vi skal ta en bred vurdering av - også i regjeringen. Det er for tidlig å konkludere, fremholder Strøm-Erichsen.

Hun fikk i går overlevert rapporten om Forsvarets nære fremtid fra regjeringens forsvarspolitiske utvalg. Det går inn for å innføre verneplikt for alle - også kvinner.

Utvalget har klart å enes om det aller meste - bare Frp og SV tar dissens på enkelte områder. At det er enstemmighet om det alt vesentligste i rapporten, veier tungt for Strøm-Erichsen.

-At de fleste politikerne stiller seg bak innholdet, gjør at dette er en rapport vi må ta veldig alvorlig, sier hun.

Førstkommende mandag får hun overlevert de fagmilitære rådene om langtidsperioden fra 2009 til 2012. I neste omgang (våren 2008) vil regjeringen fremme sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret i Stortinget.

KVINNEFORSVAR: Utvalgsleder Siri Bjerke (Ap) vil ha verneplikt for kvinner, mens forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (bak) sier det er for tidlig å konkludere.
Bjelland, Håvard