En ny nordisk studie viser at tilgangen til ny og miljøvennlig energi vil øke betydelig fram til 2012.

– Vi vil trolig få et betydelig produksjonsoverskudd fram til 2012, som gjør at strømprisen vil holde seg nede på et behagelig nivå i mange år fremover, sier Lont til VG.

Dagens vannkraft, ny vindkraft, satsning på småkraft, samt et gigantisk finsk atomkraftverk vil gi Norden et produksjonsoverskudd på 16 terrawattimer (TWh) i gjennomsnittsår fram til 2012.

Til sammenligning utgjør strømbehovet i Trondheim 2–3 TWh i året. I år med lite nedbør vil overskuddet være på 7 TWh.

Og etter 2012 ser det enda lysere ut:

– Da vil EUs klimapolitikk gi mye mer vindkraft. Varmere vær vil gi mer nedbør på Vestlandet, som gjør at vi kan tilby enda mer ren energi til Norden og Europa, sier han.