Tystad er glad for at kommunen overtar forhandlingsretten med lærerne.

— Bergen har dårlig økonomi og overskudd på lærere. Vil det påvirke lønnen til lærerne i Bergen?

— Det er ikke aktuelt for oss å utnytte den situasjonen. Det har vært en ønsket nasjonal politikk å heve lærernes status gjennom å øke lønnen. Dette bør kommunene bevare. Men vi må få bort urettferdigheten mot de mest sammenliknbare yrkene, sykepleiere og førskolelærere, sier han.

— Vil dere bruke forhandlingsretten til å jevne ut lønnsforskjellene mellom disse yrkene?

— Jeg vil ikke gå inn på hvilke signaler vi vil sende til Kommunenes Sentralforbund neste år, sier han.

Vil beholde enhetsskolen

Han mener det er viktig å skille vedtaket fra debatten om elevenes enhetlige tilbud.

— Staten må være like tydelig som før på det som gjelder tilbudet til elevene, sier han.

Han er bekymret over signalene om at lærerorganisasjonene ikke var rådført før regjeringen vedtok at kommunene skulle overta statens forhandlingsrett.

— Nå får kommunene og fylkeskommunene håndtere dette så ryddig som mulig, slik at vi får en god prosess med lærerorganisasjonene, sier Tystad.

— Hvilken betydning får vedtaket for Bergen?

— Nå får vi som betaler lønnen og ansetter lærere også forhandlingsretten. Det har vært kompliserende at lærerne har hatt sitt eget statlige opplegg, sier han.

Tviler på Tystad

Ingunn Alver i Utdanningsforbundet sier til BT at hun har tillit til at byrådet ønsker skolen og lærerne alt vel.

— Men jeg tror ikke gode hensikter fra lokale skoleeiere er nok. Jeg tror ikke Tystad vil kunne holde det løftet, men det er ikke hans feil. Det er lønnspolitikken og de uttalte målene til Kommunenes Sentralforbund om å bruke lønnen som styringsmiddel som skremmer meg, sier hun.

Hun frykter også at den dårlige kommuneøkonomien skal forverres i årene som kommer.