— Jeg har merket meg at Åslaug Haga har sagt at hun ønsket å gjøre mer for de bostedsløse, og det skal jeg nå følge opp. Det blir å trekke trådene tilbake til utjevningsmeldinga, sier Meltveit Kleppa, som selv la frem denne meldingen.

Hun lover å fortsette med en offensiv regional- og distriktspolitikk og en videre satsing på kommunene.

— Vi må sikre en god omsorg og en god skole gjennom en god kommuneøkonomi. Jeg er glad for å være medlem av en regjering som fortsatt vil satse på fellesskapet. Det må bety mer midler til kommunene, sier Meltveit Kleppa.

NY KOMMUNALMINISTER: Magnhild Meltveit Kleppa
Bergens Tidende