— Det er riktig som veteranene hevdet i BT at de hadde tatt kontakt og purret på svar fra Forsvarets sanitet, sier Strøm-Erichsen, som på det sterkeste beklager at veteranene ikke har fått svar på sine henvendelser.

  • Her må jeg bare legge meg helt flat. Dette skal ikke skje. Alle som tar kontakt med Forsvaret skal få svar, og det er spesielt beklagelig at det var disse menneskene som ikke fikk tilbakemelding, sier Strøm-Erichsen.

  • Kap. I:

Irakmarerittet som ingen fikk høre om

  • Kap. II:

MørketidenKap. III:

Føler seg sviktet

— Tar direkte kontakt

Hun lover nå at de skal gå ut med nok en oppfordring til Irak-veteranene om en ny helseundersøkelse. Hun lover også at Forsvaret aktivt skal arbeide for at veteranene blir undersøkt.

— Vi kommer blant annet til å ta direkte kontakt med dem som vi vet har påviselige helseplager. Vi kan ikke tvinge noen til å ta imot tilbudet, men de som ønsker, skal bli undersøkt av militærmedisinsk poliklinikk, sier Strøm-Erichsen.

Brev vil gå ut til veteranene så raskt det praktisk lar seg gjør, forsikrer hun.

Statsråden sier at Irak-veteranene også skal få informasjon om den andre registerundersøkelsen som er gjennomført. Undersøkelsen viste noe hyppigere forekomst av helseplager blant Irak-veteranene.

Hun lover at veteranene skal holdes informert om den videre utviklingen og resultater av arbeidet.

  • Jeg skal forsikre meg om at de skal få informasjon, sier forsvarsministeren.

Forsvarets sanitet har startet arbeidet med å følge opp den amerikanske undersøkelsen av det såkalte golfkrigsyndromet.

  • Her er vi avhengige av følge den internasjonale forskningen. Vi har ikke grunnlag for å gjøre våre egne undersøkelser, sier Strøm-Erichsen.

- Må unngå slike feilskjær

Stabssjef i Forsvarets sanitet, Jens-Henrik Syversen, sier at de har satt ned en egen gruppe som går igjennom rapporten.

  • Det er omfattende. Bare rapporten er på 460 sider, og den viser også til 1000 referanser, sier Syvertsen.

Han understreker at konklusjonene i rapporten ikke gir klare svar.

  • Foreløpig har jeg bare sett på konklusjonene, men en har ikke klart fastslått hva som er virkestoffene bak sykdommen, og det betyr også at en ikke har noen informasjon om en eventuell behandling, sier Syvertsen.

Han understreker at de amerikanske forskerne har bedt om 60 millioner doller til videre forskning på temaet.

  • Det er med andre ord et stykke frem til vi ser en løsning, sier Syvertsen.

Forbundssekretær Ola Spakmo i Veteranforbundet SIOPS er fornøyd med det initiativet forsvarsministeren nå tar.

  • Dette er en systematisk tilnærming. Det er også det vi har forventet. Men det er åpenbart at statsråden får feil informasjon. Det gjelder også en rekke andre saker som berører veteranene. Det er bekymringsfullt, sier Spakmo.

Han minner om at disse veteranene utgjør bare en til to promille av alle krigsveteraner. Spakmo mener det er viktig for den videre oppfølgingen av alle krigsveteranene at statsråden får presentert deres virkelighetsbilde, og ikke bare stoler på den informasjonen hun får fra egen organisasjon.

— Denne saken viser at informasjonen tidvis står til stryk. Vi kan ikke ha slike feilskjær i det videre arbeidet.

Håvard Bjelland