Lover bytte av fastlege for dem som vil

200.000 nordmenn som ikke fikk oppfylt fastlegeønsket sitt, skal få bytte lege innen 1. juni.

Trygdedirektør Dagfinn Høybråten har engasjert en mengde ekstrakonsulenter til å omdirigere alle nordmenn som ikke har fått den fastlegen de ønsket seg. Internett og telefon skal gjøre det mulig å bytte lege på direkten.

Dagfinn Høybråten sier til NTB at det allikevel ikke er mulig å innfri alle ønsker, men at 2 av 3 leger ennå ikke har fått fulle lister. Det vil bli en vesentlig omrokering av de 3,6 millioner plassene som inngår i fastlegeordningen. 1. juni. skal ordningen tre i kraft.

NTB