— Jeg tok det opp med helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i fjor høst, men da var det ikke tid til å tilføre flere midler på årets statsbudsjett, forteller Teigen.

Han fikk imidlertid inn en formulering i budsjetteksten om at man skal komme tilbake til spørsmålet i budsjettet for 2008.

— Er ikke det en litt vag formulering?

— Jeg mener at dette er så klart at jeg forventer at det blir rettet opp for Bergen sin del. Jeg har vært temmelig klar på dette, for sånn som det er nå kan det ikke være.

Teigen ønsker ikke å ta kroner fra SPH i Oslo og Trondheim og gi til Bergen. Han ønsker og tror på ferske kroner.

— Hva med alle de andre studiestedene som ennå ikke har en eneste kroner i statlig støtte til SPH?

— Det kommer vi tilbake til. Vi ønsker jo at det skal være et godt helsetilbud på alle lærestedene.

Hos Helse- og omsorgsdepartementet hadde ingen tid til å svare BT på spørsmål om dette.