De rød-grønne lover også økt åpenhet om de norske posisjonene i GATS-forhandlingene. Den nye regjeringen varsler både økt innsyn og kursendring i den norske politikken i de pågående GATS-forhandlingene om liberalisering av handel med tjenester i WTO.

— Regjeringen vil gjennomgå og revurdere alle krav Norge har stilt til utviklingsland om liberalisering av tjenestesektoren. Norge skal ikke fremme krav overfor fattige land som kan innebære en svekkelse av mulighetene til å utvikle sterke offentlige tjenester innen helse og utdanning, skriver de rød-grønne i regjeringserklæringen.

51 land

Dermed har særlig SV og partiets avtroppende stortingsrepresentant Audun Lysbakken fått gjennomslag for en av hjertesakene.

Norge har stilt krav til 51 land i den pågående runden om tjenestehandel, mange av disse landene hører til verdens fattigste. Det er tidligere blitt kjent at Norge har krevd deregulering av tjenestesektoren i land som Sør-Afrika.

Flere organisasjoner hevder også at Bondevik-regjeringen har krevd at land som Bangladesh, Kenya og Pakistan må åpne vannforsyningen og telesektoren for kommersielle, norske aktører.

Avgående utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (KrF) har kategorisk avvist at Norge stiller slike krav, eller legg press på utviklingsland om å privatisere tjenester i de pågående forhandlingene.

— Vi retter forespørsler til disse landene. De som påstår at vi fremmer offensive krav eller presser u-land, farer med tull, uttalte Frafjord Johnson til BT 5.september.

Åpenhet

Følger den nye regjeringen opp løftet i regjeringserklæringen om større åpenhet rundt de norske posisjonene, vil offentligheten for første gang få kjennskap til den norske strategien i forhandlingene.

GATS-forhandlingene handler også om hvor langt Norge er villig til å strekke seg når det gjelder liberalisering av den norske tjenestesektoren, for eksempel innen utdanning og helse. Den norske offentligheten skal nå, så langt som WTO-regelverket tillater, få innsyn i de krav og anmodninger som stilles til Norge.

— Norge skal ikke gå inn for en avtale som kan presse frem privatisering av offentlige tjenester i Norge, heter det i den nye regjeringserklæringen.

Patentrettigheter

Videre vil Stoltenberg-regjeringen støtte utviklingslandenes krav om reforhandling av avtalen om patentrettigheter, den såkalte TRIPS-avtalen.

— Hensynet til tilgang på billige medisiner mot livstruende sykdommer som hiv/aids, malaria og tuberkulose i fattige land må tillegges avgjørende vekt i de forhandlingene om patentrettigheter, skriver de nye regjeringspartiene.