Planen ble presentert for underhuset av den liberaldemokratiske energiministeren Chris Huhne. Planen bygger delvis på anbefalinger fra et ekspertpanel på klimaendringer.

Kunngjøringen vil øke presset på EU for å øke sin målsetting om reduksjon av CO2-utslippene, men den britiske planen inneholder en exit-strategi i tilfelle EU ikke følger opp innen 2014.

EUs målsetting er en reduksjon på 20 prosent innen 2020, men EU-kommisjonen ønsker at dette skal revideres til 30 prosent.