Senterpartiet sier at EØS-avtalens vetomuligheter er til for å brukes. — Det er høyaktuelt å nedlegge veto mot tjenestedirektivet, sier Sp-leder Åslaug Haga.

— Vi skal innfri våre løfter fra valgkampen. Det betyr at overføringene til kommunene skal øke med 5,7 milliarder kroner i 2006 - 4,4 milliarder kroner mer enn det regjeringen Bondevik foreslo i kommuneøkonomiproposisjonen i mai, sier Åslaug Haga til Bergens Tidende.

Ifølge Haga innebærer økningen flere hender til omsorg, flere lærere i skolen og en betydelig håndsrekning til det lokale kulturlivet.

Dialog med KS

Senterpartiet har også lovet å rydde opp i kommuneøkonomien.

— Det løftet skal vi holde, sier hun.

Partiets kommunalpolitiske talskvinne, Magnhild Meltveit Kleppa, sier at den direkte underdekningen for kommunene er på seks milliarder kroner.

— Med en økning av kommuneoverføringene med 5,7 milliarder kroner, dekker vi opp 2 av de 6 milliardene. Resten vil komme senere.

Meltveit Kleppa understreker at den nye regjeringen vil ha en dialog med Kommunenes Sentralforbund om kommuneøkonomien. Hun tror at den reelle underdekningen nå kan være på mellom 10 og 12 milliarder kroner.

— Det vil være et av punktene i forpliktende konsultasjoner mellom KS og regjeringen, sier Meltveit Kleppa.

- Sosial dumping

Senterpartiet stiller også knallharde krav når det gjelder EØS-avtalen og eventuell bruk av vetoretten for å stoppe uønskede EU-direktiver.

— Vetoretten kan og skal brukes, men ikke i utrengsmål, sier Åslaug Haga.

— Det er høyaktuelt å nedlegge veto mot tjenestedirektivet, hvis det ikke blir betydelig endret. Hele direktivet er en oppskrift på sosial dumping, og innholdet er meget problematisk. Jeg har også vanskelig for å tro at Ap kan godta direktivet, sier Haga.

— Har du eksempler på noen direktiver det burde vært nedlagt veto mot?

— Ja, tre direktiver; patentdirektivet, barnematdirektivet og direktivet om tilsetningsstoffer i matvarer, sier Åslaug Haga.

Haga presenterte i går sin nye Stortingsgruppe på 11 representanter. Tiden før Ap, SV og Sp møtes på Soria Moria konferansesenter i Holmenkollåsen utenfor Oslo til forhandlinger 26. september, vil bli brukt til å forberede forhandlingene. Haga peker på at Sp, ved siden av å bedre kommuneøkonomien, vil sette alt inn på å få gjennomslag for «en aktiv næringspolitikk, som inkluderer satsing på samferdsel og et skikkelig løft for frivillighet, idrett og kultur».