– 50 milliarder kroner i lavere skatter og avgifter bør være et realistisk mål for hva en ren Frp-regjering kan få til på fire år, sier Hagesæter til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Som stortingsrepresentant og avgiftspolitisk talsmann i Frp har han en klar forestilling om hva partiet bør prioritere i regjering.

– De siste årene har vi foreslått å senke skatter og avgifter med mellom 25 og 30 milliarder kroner i våre alternative statsbudsjetter. På den bakgrunn bør det være realistisk å kutte rundt 50 milliarder kroner hvis vi får sitte i fire år. Dette er min personlige mening. Stortingsgruppa har ikke bestemt noen tallfesting av skatteløftene våre, sier Hagesæter.

Han mener det viktigste må være å redusere inntektsskatten for vanlige inntekter. I tillegg vil Hagesæter kutte i formuesskatten og de bilrelaterte avgiftene.

Frp-leder Siv Jensen ønsker på sin side ikke å tallfeste partiets skatteløfter.

– Det er det helt umulig å svare på. Vi tilpasser våre skatte— og avgiftslettelser ut fra hvordan den økonomiske situasjonen til enhver tid er, sier Jensen.