Førskolelærere, sykepleiere og andre som har vært i streik, loves 30.000 i ekstra lønnsløft av SV.

Tiltaket vil koste staten mange milliarder kroner, men SV-nestleder Audun Lysbakken sier at lønnsløftet blir en fanesak for partiet i valgkampen.

– En egen statlig likelønnspott er noe de borgerlige sannsynligvis vil være imot og det vil være en god konflikt for venstresiden og de rødgrønne før valget, sier Lysbakken til Dagens Næringsliv.

Forslaget om et eget lønnsløft for kvinnedominerte yrker i offentlig sektor springer ut av Likelønnskommisjonens innstilling som kom i februar. Der ble det foreslått å sette av 3 milliarder kroner for å heve lønningene i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor.

Hva synes du om løftet?

BT