Klima var hovedtema i Erna Solbergs første landsmøtetale som statsminister.

Regjeringen Solberg har fått kritikk for manglende klimasatsing. Da de borgerlige la frem sine åtte satsingsområder, var ikke lkima blant dem. Klima og miljøminister Tine Sundtoft har også vært en av de minst synlige ministrene i regjeringen.

I landsmøtetalen i dag gjorde Solberg en innsats for å endre på bildet.

— Vi skal spille en lederrolle i globale klimaforhandlinger, sa hun.

Punger ut

I talen lovet hun å øke bevilgningene til klimafondet for miljøteknologi med 12,75 milliarder kroner mer enn klimaforliket har lagt opp til.

Det skulle egentlig økes med fem milliarder kroner årlig, med et mål om å være på 50 milliarder etter 2016-budsjettet. Nå legger Høyre opp til å ende på 62,75 milliarder kroner i 2016.

4,25 millarder kroner kommer i årets reviderte nasjonalbudsjett, lover Solberg.

Ut med oljefyrer

I tillegg til å bevilge penger lover Solberg at Norge også skal redusere egne utslipp.

I revidert nasjonalbudsjett kommer en handlingsplan for utfasing av oljefyr i statlige bygg. Dette skal være ferdig i 2016.

En ordning som skal bidra til å utløse ENØK-investeringer i private hjem kommer i budsjettet til høsten.

En grønn skattekommisjon skal nedsettes før sommeren.

Ikke pessimistisk

I talen var Solberg opptatt av å ikke være det hun kalte en klimapessimist.

— Overgangen til et klimavennlig samfunn betyr ikke at vi må gi opp det vi synes er bra i Norge. Det betyr heller ikke slutten på alt som er spennende og morsomt, sa hun.

Hun lovet at Norge skal være en pådriver også internasjonale klimaforhandlinger. Første gang blir under klimatoppmøtet i september.

Unge Høyre vil gå lenger

Tilbakemeldingene Solberg fikk fra sine egne på sosiale medier var overveldende positive.

Også ungdomspartiet var fornøyde med det lederen sa.

— Det er veldig bra med et fond, og teknologi er det som er løsningen i klimaspørsmålet, sier Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy.

De har imidlertid forslag til klimatiltak som går enda lenger.

— Vi vil utvide CO2-avgiften til å omfatte alle næringsområder. Det er noen næringsmiljøer som slipper billig unna i dag, og vi vil det skal være likt. Videre foreslår vi også et 40 prosent kutt i CO2-utslipp innen 2030. Det er blant våre mest radikale forslag, men EU-kommisjonen har foreslått det samme, sier Sandøy.

Unge Høyre ønsker også en større satsing på kollektivtransport. Sandøy sier han også støtter miljødifferensierte bompenger.

— Det er å ta prinsippet om at forurenser skal betale fullt ut. For meg betyr det å legge rammebetingelser som gjør at vi bruker markedet til miljøets fordel, sier Sandøy.

- Må ta tak i oljeindustrien

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, berømmer også Solberg for klimainitiativet, men mener hun har utelatt et viktig tema.

— Hun nevnte ikke elefanten i rommet med ett ord, nemlig den norske oljeindustrien. Det hjelper lite med utfasing av oljefyr i statlige bygg når Solberg samtidig vil la oljeindustrien slippe ut millioner av nye CO2-tonn, skriver Hanson i en e-post.

Han er glad for at Solberg i sin tale sa at CDM-kvoter ikke nødvendigvis gir lavere utslipp.

— Nå må Solberg legge kvotekjøp til side, og heller fortelle oss hvordan vi konkret skal kutte utslipp her i Norge, skriver Hansson.