Han ble også dømt til å betale vel 1,2 millioner kroner i erstatning til Inger Lise Bakkens døtre og foreldre og 400.000 kroner i saksomkostninger.

Terje Wiik sa til pressefolk etter domsavsigelsen onsdag at han «ikke er dømt rettferdig», og at han håper å få tatt saken opp på nytt.

— Selvfølgelig fortjener jeg straff for det jeg er skyldig i, legemsbeskadigelse. Men jeg har ikke gjort meg skyldig i overlagt drap, sa Terje Wiik.

Forsvareren, advokat Trygve Staff, sier til NTB at han «vil gå med lupe gjennom hele saksbehandlingen», for å se om det kan finnes en mulighet til å få dommen opphevet og saken prøvd på nytt.

Aktor i saken, statsadvokat Arne K. Uggerud, fikk medhold på alle punkter i lagmannsretten, og sa seg fornøyd med dommen.

Inger Lise Bakkens far, Ivar Bakken, sier til NTB at han hadde regnet med lovens strengeste straff. Han fulgte hele rettssaken, og sier at han er overbevist om at Wiik er skyldig i overlagt drap.

— Det har vært fælt. Nå tenker jeg mest på Terje Wiiks slektninger, barna og hans mor. Jeg er glad jeg er faren til Inger Lise, og ikke til Terje, sier Ivar Bakken.

Skjerpet straff Frostating lagmannsrett skjerpet straffen ved at Terje Wiik også ble idømt 10 år sikring. Også i Trondheim byrett, tidligere i år, ble han dømt til 21 års fengsel, men der slapp han sikring. Denne delen av dommen ble anket av påtalemyndigheten. Lagmannsretten la vekt på nye og klarere uttalelser fra de psykiatrisk sakkyndige om Terje Wiiks «mangelfullt utviklede sjelsevner».

— Det må forutsettes å foreligge betydelig fare for nye og alvorlige straffbare handlinger, også etter den straff som nå idømmes, heter det i domspremissene.

Lavere erstatning Erstatningsbeløpene til Inger Lise Bakkens to døtre, og til hennes foreldre, ble i lagmannsretten satt lavere enn i byretten.

De to døtrene på 11 og 14 år får erstatninger på henholdsvis 540.000 og 470.000 kroner. Disse beløpene omfatter både erstatning for tap av forsørger, og i tillegg 300.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av døtrene.

Inger Lise Bakkens foreldre får 100.000 kroner hver i oppreisningserstatning. I tillegg må Terje Wiik betale 400.000 kroner i saksomkostninger.

Hver av døtrene får omtrent 100.000 kroner mindre enn det de ble tilkjent ved dommen i Trondheim byrett, mens Inger Lise Bakkens foreldre hver får 50.000 kroner mindre.

Bistandsadvokat Mette Skoklefald sier til NTB at det vil bli vurdert å anke denne del av dommen. Hun påpeker samtidig at oppreisningsbeløpene på til sammen 800.000 kroner «samlet sett» er de høyeste som er fastsatt i drapssak.

— Det viktigste er at Terje Wiik fikk 21 års fengsel og ti års sikring, sier Mette Skoklefald.

De to døtrene har tidligere fått utbetalt 879.000 kroner hver fra morens gruppelivsforsikring. Forsikringsselskapet har reist regresskrav mot Terje Wiik.

Legebehandling Terje Wiik var ikke til stede i rettssalen da dommen ble avsagt. Rettsmøtet var fastsatt til klokken 13.00, men ble utsatt i 50 minutter. Wiik var kommet til Tinghuset, men følte seg ikke i stand til å møte i rettssalen. En lege som ble tilkalt, anbefalte for retten at Wiik «av medisinske grunner» burde slippe å være til stede mens dommen ble opplest.

Etter rettsmøtet ble Terje Wiik orientert om dommen av sin forsvarer Trygve Staff. Da Wiik deretter ble ført ut av Tinghuset, ga han kommentarer til pressefolk om sine reaksjoner, og om sitt syn på dommen. Han gjentok at han ikke er skyldig i overlagt drap, og han beklaget seg over forholdene i fengslet.

Terje Wiik har sittet 675 dager i varetekt, og dette kommer til fradrag i straffen. Han omtalte fengselsoppholdet som «totalt meningsløst».

— Jeg blir ikke noe bedre menneske av det, sa han.