Den knusende dommen slår fast at begge de dømte var med på å planlegge og utføre drapet på Knut-Erik Strøm (36) og drapsforsøket på Stig Henning Lagesen (27). Vest-Telemark herredsrett konkluderer i den 34 sider lange dommen med at handlingene har preg av ren likvidering.

Retten mener det var Kallesten som drepte Strøm, mens det ikke er bevist hvem som skjøt Lagesen. Men det er ingen tvil om at handlingene fremstår som et fellesforetagende.

–sjokkert –Min klient er sjokkert. Han nekter fortsatt for å ha noen befatning med forholdet, sier advokat Tom Bøe til NTB. Han forsvarer Terje Kallesten.

Også Karl Erik Torsen er svært skuffet over dommen.

–Bevisene som er ført i retten knytter ham ikke til åstedet. Dommen ble derfor anket på stedet, sier hans forsvarer, John Christian Elden, til NTB.

Mens de dømte skal ha vært tilknyttet Hells Angels som såkalte "hangaround" og "prospect", hadde både Strøm og Lagesen tilknytning til Libra MC.

Skyldte penger Den enstemmige dommen er ett år strengere enn det aktor, førstestatsadvokat Arnfinn Hval, ba om. En lang rekke indisier felte de to: De har ikke alibi for den aktuelle perioden og begge er knyttet til bilen som ble observert av vitner ved åstedet.

Samtidig viser trafikken fra en mobiltelefon Kallesten kjøpte dagen før, at det har vært kontakt mellom denne telefonen og Lagesens mobiltelefon flere ganger i løpet av drapsnatta. Det er også bevist at det har vært minst to personer på åstedet.

–Retten er overbevist om at drapet og drapsforsøket er begått med overlegg. Retten utelukker at drapet og forsøket er en impulshandling på stedet, heter det i dommen fra herredsretten.

Den spekulerer ikke om noe motiv for ugjerningene, men konkluderer med at Strøm skyldte mange penger.

Oppreisning Kallesten og Torsen må betale 100.000 kroner i oppreisning til Strøms sønn. Lagesen, som har store problemer i etterkant av hendelsen, får 50.000 kroner i oppreisning. Kallesten og Torsen er solidarisk ansvarlige for beløpene.

Strøm ble funnet gjemt i sin bil, som var dumpet i Tjønnesvikvatnet i Tokke, et par dager etter at drapet ble begått.

Lagesen slapp unna med skuddskader i arm og hofte. Han har hele tiden bedyret at det ikke var de to dømte som skjøt.

NTB