— Målet er vedtak av en felles ekteskapslov våren 2008, sier statssekretær Kjell Erik Øie i Barne- og familiedepartementet til Vårt Land.

Utredningen av en lov som gir homofile og lesbiske ekteskapsretter pågår nå for fullt. Et av spørsmålene er om loven i fremtiden skal gi lesbiske som ønsker det, assistert befruktning.

— Dette er et av temaene som er til vurdering. Hadde dagens ekteskapslov vært gjeldende for lesbiske og homofile, ville denne rettigheten vært til stede, sier Øie.

Han opplyser at målet er å få et forslag ut på høring neste år, slik at regjeringen kan få innspill til å jobbe videre. Tidsfristene innebærer at loven sendes ut på høring senest om et halvt år. Høsten neste år skal høringen oppsummeres og presenteres.

Våren 2008 legger regjeringen frem en stortingsproposisjon med endringer av ekteskapsloven. Planen er at Odelstinget vedtar loven før vårsesjonen 2008 er over. Senere i 2008 eller fra årsskiftet 2009 vil trolig den nye loven tre i kraft.