KASPAR SYNNEVÅG

På et styremøte tirsdag kveld besluttet den populære musikkfestivalen på Askøy å fjerne begge sine to faste stillinger, daglig leder og bookingansvarlig.

Lørdag kunne BT melde at Lost Weekend også i år kommer til å gå med underskudd, dette er ifølge styret den direkte årsaken til oppsigelsene.

— Ut fra den økonomiske situasjonen forstår jeg det godt, men med tanke på den fremtidige driften av festivalen er dette svært uheldig, sier Ronny Knutsen, daglig leder inntil i går.

Skuffet festivalgeneral Knutsen kom til Lost Weekend ved årsskiftet 2005/2006. Han gikk rett inn i den nyopprettede stillingen som daglig leder. Lost Weekend har siden 2005 slitt med stor gjeld, og i vår besluttet et nyinnsatt styre å redusere lederjobben til en 50 prosents stilling.

Samtidig ble det bestemt at begge de to stillingene skulle vurderes på nytt etter festivalslutt.

— Jeg har mistet jobben, og må finne meg noe nytt å gjøre. Selvsagt er jeg svært skuffet. Dette er en nødløsning, og absolutt ikke ideelt, sier den avtroppende festivalgeneralen.

Han lover likevel å delta noe i den videre driften for å bidra med sine erfaringer, selv om arbeidet ikke vil bli økonomisk kompensert.

Styret tar over oppgavene Styreleder Kjell Lisund (44) tar nå over den daglige driften av festivalen, også han ulønnet.

— I vår situasjon, der vi har gjeld og et nytt underskudd å forholde oss til, passer det ikke med lønnede stillinger. Derfor går vi tilbake til utgangspunktet, som var en dugnadsbasert festival, sier Lisund.

Han lover ny festival også neste år, og han er ikke enig med Knutsen som sier oppsigelsene virker svært uheldig inn på den videre driften.

— Det han sier der får stå for hans egen regning. Vi erstatter de lønnede stillingene med et mer aktivt styre. Medlemmene og våre kontakter vil bidra der det trengs, men uten lønn.

Festivalens hovedsponsorer var i går informert om oppsigelsene.

Høvik, Tor