— Vi er i ferd med å bli enige, sa Yvo de Boer, lederen av FNs klimasekretariat, på en pressekonferanse i 15-tiden (norsk tid)

Etter det bt.no får opplyst er nå flere av de mest kontroversielle teksten i sluttdokumentet sendt over til den juridiske ekspertisen for en nøysommelig gjennomgang. Deretter skal den behandles i plenumssalen på FN-toppmøtet, der nær 190 land sitter med ministere og utsendinger.

Forhandlingene foregår nå ti timer på overtid. FNs generalsekretær Ban Ki-moon returnerer til Bali i morgen formiddag (lokal tid), og skal da tale til klimamøtet.

Kranglet om kutt

Hovedkonflikten i innspurten har handlet om det mye omtalte 25-40 prosent-kuttmålet. EU, Norge og enkelte andre industriland vil at denne målsettingen skal ligge i bunn for den videre forhandlingsprosessen. Det er bare de rike industrilandene som ifølge forslaget må påta seg forpliktelser om å redusere utslippene med opptil 40 prosent innen 2020, basert på 1990-nivå.

Planen er at verdens ledere i 2009 skal vedta en forpliktende ny klimaavtale som skal etterfølge Kyoto-protokollen. USA stritter imot tallfestete målsettinger fra Bali-møtet. Amerikanerne begrunner sin avvisning med at prosentmålsettingen binder opp forhandlingene som vil pågå frem til det avgjørende møtet i København om to år.

Amerikanerne holder også fast på at utslippsreduksjoner skal være frivillige fra de enkelte land. En observatør sammenligner det med frivillige fartsgrenser, altså ikke helt effektivt.

Optimisme

USAs forhandlere skal imidlertid ha vist fleksibilitet i sluttfasen, ifølge Yvo de Boer. Også Tysklands miljøvernminister Sigmar Gabriel, som spilte en sentral rolle i innspurten av forhandlingene, er optimist.

– Alle parter viser vilje til fleksibilitet, til å søke kompromiss, sier han. USAs klimaforhandler Harlan Watson tror også på enighet, uten å gå i detaljer om hva et mulig kompromiss kan inneholde, melder NTB.

I et forsøk på å få partene på glid la Indonesia tidligere i dag fram et kompromissforslag som henviser til behovet for å halvere de globale utslippene innen 2050, men sløyfer målet for 2020. EU har så langt

Også miljøvernminister Erik Solheim regner med et kompromiss i løpet av dagen eller natten, men har ikke store forventninger til resultatet.

Et hav av forskjell

— Det er et hav mellom alvoret i situasjonen og det som skjer i disse forhandlingene. Men det viktigste er at vi nå får et vedtak som gir startskudd for forhandlinger om en ny klimaavtale, og som ikke blokkerer for å få internasjonalt forpliktende utslippskutt eller andre viktige spørsmål inn i den nye avtalen, sa Solheim til norsk presse tidligere i dag.

USA og noen andre ikke-navngitte land vil heller ikke ha noen henvisning til FNs klimapanel i sluttdokumentet.

– Vi står fast på at en framtidig avtale må ta utgangspunkt i konklusjonene fra FNs klimapanel, og som sikrer at industrilandene forplikter seg til betydelige utslippskutt, sa EUs miljøkommissær Stavros Dimas i en kort erklæring tidligere i dag.

Den såkalte G77-gruppen av utviklingsland hevdet de var blitt møtt med trusler fra et ikke-navngitt vestlig industriland i sluttfasen av Bali-møtet.

«Trusler»

Ifølge Munir Akram, Paksitans forhandlingsleder på FN-konferansen, gjaldt det trusler om handelssanksjoner mot land som ikke aksepterer internasjo-nale klimaforpliktelser.

— De rike industrilandene har hatt to hundre år på seg til å utvikle seg ved hjelp av karbonbaserte energikilder. Vi skal gjennomføre tiltak som er nødvendig, men vi kan ikke tillate at vår vekst og utvikling hindres av den pålegg fra den rike verden. Dette er et spørsmål om rettferdighet, sa Akram.

OPTIMIST: Yvo de Boer, leder av FNs klimasekretariat.
KOMMER I MORGEN: FNs generalsekretær Ban Ki-Moon skal tale til klimamøtet i morgen formiddag.
CHIP EAST
AVVENTENDE: Miljøvernminister Erik Solheim har ikke store forventninger til resultatet på Bali.
Kristiansen, Lars Harald J.