De ansatte i kommunesektoren får et generelt tillegg på 1,7 prosent, minimum 7000 kroner per år.

Arbeidstakerne krevde opprinnelig et generelt tillegg på 9000 kroner til alle. Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS kom torsdag med et tilbud om 4000 kroner, noe som ble blankt avvist. Fredag ble det fremmet et nytt krav på 8000 kroner i generelt tillegg til alle.

En rekke arbeidstakergrupper i offentlig sektor har hatt dårligere lønnsutvikling enn sammenlignbare grupper i privat sektor de siste årene, og det har vært et hovedkrav i både stat og kommune at rammen fra lønnsoppgjøret i privat sektor skulle sprenges. LO og NHO var fra før kommet til enighet om en ramme på rundt 3,65 prosent i det såkalte frontfaget. Kravene fra de fire hovedsammenslutningene i kommunesektoren var beregnet til 4,8 prosent.

Tariffavtalen utløper ved midnatt natt til 1. mai og ved et brudd i forhandlingene ville oppgjøret endt hos Riksmeklingsmannen.