27-åringen voldtok den da 17 år gamle jenta bare snaut to år etter at han slapp ut fra soning etter drapsdommen i 1999, ifølge iOslo.no. Nå er han i Borgarting lagmannsrett dømt til åtte års forvaring, med en minstetid på fire år, for overgrepet, legemsfornærmelse og flere andre straffbare forhold.

Voldtekten skjedde i en leilighet i Oslo i august 2005. Ifølge dommen knivstakk tiltalte jenta for å tvinge henne til å utføre seksuelle handlinger.

Da mannen ble dømt for knivdrap i 1999, konkluderte de rettspsykiatrisk sakkyndige med at mannen hadde mangelfullt utviklede sjelsevner og at han var en fare for samfunnet.

Borgarting lagmannsrett baserer forvaringsdommen på den samme vurderingen av mannen og konstaterer at han har «alvorlige karakterforstyrrelser». Mannen må også betale oppreisning på 125.000 kroner.