• Arbeidsinnvandring kan hjelpe oss i en periode, og på noen områder, men løser ikke automatisk alle problemer.

Det var konklusjonen fra partner Kjell Roland i ECON Senter for økonomisk analyse under gårsdagens høring i Stortinget. Ifølge Roland er det viktigere å utnytte den arbeidskraften man har i dag bedre, og fremfor alt øke trykket når det gjelder å øke produktiviteten i offentlig sektor.

Flere av ekspertene tok indirekte til orde for å angripe den nåværende ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) for å øke arbeidsstyrken. Professor Steinar Strøm viste til at utviklingen peker i retning av at en stadig større andel av friske og arbeidsføre folk melder seg ut av yrkeslivet og blir AFP-pensjonister. Strøm fastslo at det er en politisk umulighet å heve dagens aldersgrense på 62 år for AFP-ordningen.

— Et mer realistisk forslag er at disse pensjonistene får en skatteskjerpelse slik at de betaler like mye skatt som vanlige lønnsmottakere. Det vil kunne redusere antallet nye AFP-pensjonister med opp mot 3000 personer årlig, sa Strøm.