Ifølge nettstedet Norwatch, som er tilknyttet Framtiden i våre hender, begrunner indianerne okkupasjonen med at de ønsker fortgang i prosessen for å få tilbake sine opprinnelige landområder fra Aracruz. Det er ikke kjent om indianerne har klart å stanse produksjonen, eller forstyrret på annen måte.

Kampen for å få jorda tilbake har pågått siden februar, og saken har vært til behandling både i det politiske systemet i Brasil og i rettsapparatet uten at noe har skjedd, skriver Norwatch.

Aracruz er en av verdens største produsenter av cellulose.