Olsen anslår i et brev til «barnehagealliansen» Ap, Frp, SV og Sp at forskjellen mellom økt driftstilskudd og lønnsoppgjøret vil utgjøre en prisøkning på rundt 500 kroner i måneden.

Rundt halvparten av de private barnehagene har i påvente av den nye barnehagereformen bare to inntektskilder; foreldrebetaling og statstilskuddet. Mange ser seg nødt til å sette opp prisene allerede fra august. — Lønnsoppgjøret rammer alle de private barnehagene, selv om situasjonen er verst for dem som bare får statlig støtte, sier Olsen til Aftenposten. Om lag 77.000 barn, som utgjør 40 prosent av alle barnehagebarn, har plass i private barnehager i Norge.

(NTB)