Partene ble lørdag enige om et generelt tillegg på 1,50 kroner i timen og ytterligere 2,50 kroner på minstelønnssatsene som er lavere enn 111 kroner. Det vil si at de lavtlønte, som utgjør 25 prosent av dem som er omfattet av avtalen, vil få et samlet tillegg på 4 kroner i timen.

– Ut fra forutsetningene for forhandlingene er vi meget godt fornøyd med resultatet, sier forhandlingsleder Sture Arntzen i Handel og Kontor til NTB.

Sammen med et enstemmig forhandlingsutvalg vil han anbefale medlemmene å stemme ja til forhandlingsresultatet. Fristen for avstemningen er 21. april.

Kvinneprofil

De kvinnelige medlemmene kommer godt ut av resultatet, hevder Arntzen.

– Det vi har oppnådd er i tråd med de vedtak vi gjorde i LOs representantskap. HK har nå nærmest kommet ut med en forsterket lavtlønns— og kvinneprofil, sier Arntzen til HK-nytt.

HSH ønsket i forkant av forhandlingene å fjerne ordningene med tillegg for ubekvem arbeidstid, men det ble det ikke noe av.

Men også HK måtte komme med innrømmelser. Kravet om at bedriftene kunne innføre forsøk med sekstimersdag i bedrifter der det var enighet om det, frafalt i løpet av forhandlingene.

AFP

De ansatte er også sikret en videreføring av dagens AFP.

– Vi har gått med på forlengelsen av AFP-ordningen. Det var nødvendig for å komme i havn i lønnsoppgjøret, sier forhandlingsleder i HSH, Kim Nordlie.

– Vi er likevel skuffet over regjeringens svar til partene i arbeidslivet om at ordningen forlenges i fire år. Dette er en periode hvor vi har behov for å styrke arbeidslinjen. AFP-ordningen vil lokke mange ut av arbeidslivet de nærmeste årene og bidra til at pensjonsalderen forblir lav. Ordningen bryter både med intensjonene i pensjonsreformen og målsettingen om å få til et mer inkluderende arbeidsliv. De samfunnsmessige kostnadene av en forlengelse i fire år vil bli svært høye, sier han i en pressmelding.

Innenfor rammene

Resultatet ligger innenfor den økonomiske rammen fra frontfagene. Forhandlingene mellom HSH og HK gjelder Landsoverenskomsten og Kontoroverenskomsten med underliggende bransjeavtaler.

Avtalen omfatter om lag 58.000 ansatte i HK/HSH-området. Indirekte omfattes 250.000 ansatte i varehandelen.