–Det er åpenbart uheldig at trygde— og skatteregler premierer løsninger som ikke er til det beste for barna, sier likestillingsombud Kristin Mile til Telemarksavisa. Hun mener at det er på høy tid at reglene endres.

Hvis foreldrene i en familie med to barn under åtte år går fra hverandre, kan hver av foreldrene tjene opp til 156.000 kroner i året på å splitte søsknene, fremfor å velge delt omsorg. Ved å ta ett barn hver vil nemlig begge få status som aleneforsørgere. Det utløser følgende økonomiske rettigheter:

  • Overgangsstønad på inntil 7.568 kroner i måneden.
  • Fradrag for barnepass, inntil 2.496 kroner i måneden.
  • Utdanningsstønad, skolepenger inntil 19.000 kroner i året.
  • Skolebøker, inntil 5.300 kroner i måneden.
  • Skatteklasse 2, 8.000 kroner i året.
  • Utvidet barnetrygd 1.944 kroner i måneden (delt omsorg utløser 1.458 kroner i måneden til hver av foreldrene).

Sum: Hver av foreldrene har i utgangspunktet krav på 156.404 kroner i året, eller samlet over 300.000 kroner. Dersom man velger delt omsorg vil man kun ha krav på en noe utvidet barnetrygd, samt skatteklasse 2 annethvert år.

–Reglene oppfordrer til juks, at man på papiret har to barn hver, men at man i realiteten har delt omsorg, sier Mile. Likestillingsombudet mener også at dagens regelverk virker konfliktskapende.

NTB