— Vi gikk over fra normalarbeidsdag på syv og en halv time til å jobbe to skift med seks timer. De ansatte får samme betaling som før. Dette har vært lønnsomt for oss, sier daglig leder Finn Sinkaberg.

SinkaBerg-Hansen AS driver oppdrett av laks. Omsetningen i år blir trolig rundt 500 millioner kroner.

Produktiviteten ikke bedre

— Hovedfordelen for bedriften er at vi har fått lenger produksjonsdag. Nå får vi bruke det kostbare produksjonsutstyret 12 timer hver dag, mot før bare syv og en halv. Produksjonen er økt 60 prosent, til et sted mellom 3500 og 4000 tonn ferdig vare i året.

— Har produktiviteten økt?

— Ikke noe særlig som følge av omlegging av arbeidstiden. Vi har omtrent de samme lønnskostnadene per produsert enhet som før. De faste kostnadene, blant annet til maskiner og utstyr, utgjør 40-50 prosent av totalkostnadene. Vår gevinst ligger i å få fordelt disse på et mye større volum. Dermed er lønnsomheten blitt klart bedre.

Sinkaberg forteller at sykefraværet ikke er blitt særlig påvirket. - Vi har alltid hatt lavt sykefravær ved bedriften. Jeg tror ikke vi blir mer eller mindre syke om vi jobber seks eller syv og en halv time om dagen.

Ikke for alle

Selv om han har gode erfaringer med den nye skiftordningen, vil Finn Sinkaberg absolutt ikke anbefale noen å innføre seks timer normalarbeidsdag.

— Det vi har gjort passer nok best i bedrifter med stort og dyrt produksjonsutstyr, og der det er mulig å drive med flere skift. Å jobbe seks timers dag med bare ett skift, vil etter min mening være galskap. Det kan ikke være lønnsomt.

EFFEKTIVT: Seks timers dag gir plass til to arbeidsskift og dermed økt lønnsomhet for fiskebedriften Sinkaberg-Hansen. De ansatte trives godt med ordningen. FOTO: HARALD SÆTERØY, TRØNDER-AVISA