Mellomoppgjøret for 360.000 ansatte i kommuner, fylkeskommuner og KS-bedrifter er i havn. Avtalen har en ramme på om lag 4,8 prosent, noe høyere enn oppgjøret i privat sektor.

Fra oppgjøret i 2006 er det avtalt et generelt tillegg på 7.500 kroner med virkning fra 1. mai 2007. I tillegg får de ansatte et generelt tillegg på 1,4 prosent av grunnlønna.

Akademikernes forhandlingsleder Ole Jakob Knutsen sier at oppgjøret gikk over all forventning.

– Dette gikk veldig bra. De langtidsutdannende fikk veldig god uttelling. Minimumslønna for en lektor øker nå med minst 5,2 prosent, sier han til NTB.

Løft for skoleansatte

Forhandlingsleder Helga Hjetland i Unio – Hovedorganisasjonen for universitets— og høyskoleutdannede, er også tilfreds.

– Dette var et oppgjør med en grei ramme. Resultatet ble noe høyere enn i privat sektor, noe som var viktig for oss. Det er også viktig at vi fikk gjennomslag for at alle tillegg ble gitt sentralt, sier Hjetland til NTB.

Hun trekker fram at de som jobber i skolen har fått et ekstra løft.

– Lektorene har fått en minstelønnsheving på 21.000 kroner. sier hun.

Topplønna for en lektor er nå 441.300 kroner.

– Dette er imidlertid ikke nok for å rette opp den dårligere lønnsutviklingen som lærerne har hatt. Denne utfordringen må vi ta med oss inn i hovedoppgjøret 2008, sier hun.

Beholde arbeidskraft

Jan Davidsen, leder for LO Kommunes forhandlingssammenslutning, er godt fornøyd med det økonomiske resultatet i årets oppgjør. Resultatet sikrer medlemmene i KS-området vesentlig økt kjøpekraft.

– Vi ønsket i utgangspunktet ikke prosenttillegg, men siden det fra oppgjøret i fjor var avtalt et generelt kronetillegg, gir prosenttillegget relativt små forskjeller, sier Davidsen.

– Vi må flere tiår tilbake i tid for å finne et lønnsoppgjør som har gitt like god reallønnsvekst, legger han til.

Også arbeidsgiverne er fornøyde.

– KS mener med dette at vi har fått til en løsning som bidrar til å bedre kommunesektorens mulighet til å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft, sier administrerende direktør Olav Ulleren i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.